Glavni meni

Pravim nalepnice

Započeo Gašpar, 25 Oktobar, 2021, 11:32

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Gašpar

Imam barem 10 poznanika, drugara i prijatelja koji imaju ¹tamparije i firmopisaèke radnje i kad god mi treba neka nalepnica, èekam danima, nedeljama, a nekad i mesecima.  I to mi je dosadilo, do te mere da sam poludeo i kupio kater  [rofl] [rofl]

Po¹to sam skapirao da seèenje nalepnica nije neka nauka, odluèio sam da ponudim i drugima ono ¹to je meni trebalo - Nalepnicu za 48 sati. Ako vam treba ne¹to, vièite. Cene simboliène.


©ta pravim?
- Seèem foliju do 11 inèa, odnosno oko 28cm ¹irine. Du¾ina neogranièena.
- Seèem foliju u raznim oblicima i bojama.
- Tako iseèena folija, na povr¹inu se prenosi transfer folijom.
- Mogu da napravim nalepnicu do recimo 3 razlièite boje, koje se nanose sloj po sloj (ispod primer kako se to radi).


©ta ne radim?
- Ne ¹tampam nalepnice, samo seèem foliju u obliku nalepnice.
- Ne mogu da vam napravim neke komplikovane nalepnice.


Cene simboliène, da se otplati oprema  ;D

Gašpar

Dok sam uèio, pravio sam i ovako neke stvari (ni jedna nije savr¹ena, ali da znate ¹ta sve mo¾e da se napravi)  [rofl]


Gašpar


mareskin

Rešio sam da se malo trgnem iz ove monotonije... I trg'o sam se...
Od danas sedim na ladnom betonu