Glavni meni

Centriranje i pletenje toèkova u Novom Sadu

Započeo Slaninar, 28 Oktobar, 2018, 15:31

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Kostić

gde smo mi dospeli kad ljudi nose bajseve u servise... meni æale nikad ni¹ta nije hteo dopravlja na bajsu, a lomio sam ga svaki dan. da mi alat i ode na terasu da pije kafu pu¹i i gleda me, a ja prvo izudaram bajs jer ne znam kako dopravim pa posle ipak saznam kako i opravim inaèe nema spu¹tanja niz kneza vi¹eslava i lomljenja po ¹umi... :)

a ovo danas, svako malo bajs u servis, saveti ¹ta opraviti ono ovo...

Lazic

Da bre, sve nesposobnjakoviæi... Kao mali ispravljao osmice od toèkova 20km od kuæe...

Kanarinac

Jeste, ti serviseri ne treba da zive i da zaradjuju. I ovi motore sto teraju u servis,a i kompove sve nesposobni...

Kosta, ti bajsevi koje si vozio u tvoje vreme i ovi sad zajednicko imaju jedino 2 tocka...

Lazic

#23
Ti ¹to teraju kompove u servis su posebna vrsta... Hvala im na nesposobnosti...

Kostić

kanarinac, imam dva sina ludaka. jedan je bio skejter i bmiksovac svecke reputacije po lomovima i umeæima, dva moderna bajsa ukuæi, redovno ih lome po ¹umi i popravljaju sami. i niko nije rekao da treba da pomru od gladi ti serviseri, nego da smo postali nesposobna nacija - pelene sindrom. i dokle æete svi na kostiæa kad vam i laziæ isto ka¾e. kapiram da nije lako biti ja :)

Lazic


Kostić


Kostić

Citat: Laziæ poslato 03 Novembar, 2018, 19:49
Da bre, sve nesposobnjakoviæi... Kao mali ispravljao osmice od toèkova 20km od kuæe...

ali ti toèkovi koje si ti imao na bajsu, nisu isti ko ovi dana¹nji :)


lol

®or¾


El Jefe

Ајд исплетите џемпер ви способни.
Друштво за заштиту од животиња

Hattrick


Kostić

#31
Citat: El Jefe poslato 03 Novembar, 2018, 20:43
Ајд исплетите џемпер ви способни.

godinu dana sam se bavio ¹ivenjem, (dve ma¹ine, jedna za ko¾u druga za tekstil - prodavo po pijaci devedesetih)  sa¹io ponèo rukama, nauèio da pletem kao mali u osnovnoj ¹koli na èasovima domaæinstva. ka¾i ¹ta oèe¹ da ti ispletem?

Kostić

mogu i lisnato testo da ti pravim. i lebac. i ¹ta oæe¹ od slatkog testa. dok sam bio sa oljom, nikad se nisam najeo pravog lisnatog testa u vojvodini, zemlji zlatnog ¾ita....


:)

Hohštapler

Nemoj porediti sebe i Slaninara kao majstore.
Slaninar je najpedantniji majstor kog znam, bicikle ne radi da bi jeo, veæ je poèeo zato ¹to nije imao kome (s poverenjem) da da svoj bicikl od par hiljada evra i da taj neko to uradi kako on ¾eli.
Slaninar je perfekcionista. Ko je ikad bio kod njega u servisu zna ¹ta prièam. (Te¾ak sluèaj ludila i opsesivno kompulsivnog pona¹anja).
E, ima ljudi koji su spremni to da plate.
Jer svako danas mo¾e sebe nazvati "majstorom".
Motoklasik: Sta da joj objasnjavam, kad ne razume. Ona to broji na komade.

Kostić

slaninar je moj najomiljeniji lik na ovom forumu. da su svi kao on, mi bismo bili raj. niko nikoga ne poredi, ja lièno sam reko da smo pelene nacija i to je surova istina. i moj drug ljubi¹a u mladosti takmièar za èukarièki biciklista ima bicikl od mnogo para i ne nosi ga nikome, opravlja sam. i radio je u plane bajku pa oti¹o svojim poslom.


da zakljuèimo: - svaki posao koji mo¾e da donese novac iz ljubavi prema istom je najbolji posao.

nego, psihologija ka¾e, kham, aj neæu sad, al da ka¾e - ka¾e

:)

Slaninar

#35
Citat: Hoh¹tapler poslato 03 Novembar, 2018, 21:25
Nemoj porediti sebe i Slaninara kao majstore.
Slaninar je najpedantniji majstor kog znam, bicikle ne radi da bi jeo, veæ je poèeo zato ¹to nije imao kome (s poverenjem) da da svoj bicikl od par hiljada evra i da taj neko to uradi kako on ¾eli.
Slaninar je perfekcionista. Ko je ikad bio kod njega u servisu zna ¹ta prièam. (Te¾ak sluèaj ludila i opsesivno kompulsivnog pona¹anja).
E, ima ljudi koji su spremni to da plate.
Jer svako danas mo¾e sebe nazvati "majstorom".


Ovde sam relativno ukratko napisao kako je to sve taèno krenulo - vi¹e je to na¹lo mene, nego obrnuto. :)
https://www.bikegremlin.com/o-autoru/

Koliko sam ja do sad uspeo da shvatim (i sa raèunarima i sa biciklima), posao majstora ima sledeæi smisao:
da korisnik bude zadovoljan.

Ne da se kvar otkloni brzo, efikasno i jeftino - ne za sve klijente! Èudno je, ali je tako. Tek kad to shvati¹, prestane¹ upadati u mnoge probleme i nesporazume sa (nekim) klijentima.

Ko to ne shvati, dok ne shvati, biæe u problemu. Neki budu zadovoljni samo ako je jeftino, neki pak vole da je skupo, a neki ljudi èak i vole kad stalno idu kod majstora - ko god je radio s ljudima jasno mu/joj je koliko nas ima razlièitih i verovatno tu psilholozi & psihijatri mogu bolje objasniti - na majstoru je da proceni kakav je ko, pa se spram toga postavi.

Sad, ja imam sreæu ¹to mogu da biram ¹ta i kome radim, kao i da radim samo ono posle èega mirno spavam - a za mene je to kada se vrhunski uradi posao. Oni koji ne ¾ele vrhunski odraðen posao, da bez brige posle voze (i bez reklamacija), ili kojima je niska cena prioritet u odnosu na sve ostalo (recimo, na primer, gume koje æe ko¹tati 10% manje ali trajati upola kraæe), su ljudi koje, kada shvatim, uputim na druge servise - koji su sasvim OK spram cene koju naplaæuju pogotovo (cifre o kojima se radi su od 10 do 1000 dinara razlike za "ruke", zavisno od obima posla).

U tom smislu, ¹to se mog servisa tièe, su¹tina je da:
- Ostavi¹ bajs i on relativno brzo bude zavr¹en i to bude uraðeno da ne mora¹ posle da razmi¹lja¹.

Za to se nekom isplati da plati drugom. Ne mora¹ da tro¹i¹ svoje vreme, da nabavlja¹ alat, niti da ima¹ znanje.
Svako za sebe izvaga koliko je to isplativo - meni je recimo merak raditi sve sam i ne bih terao svoj bajs kod majstora èak ni da je besplatno. Eventualno ako sam u stisci s vremenom, a znam da æe sve biti uraðeno besprekorno. Ali nisu svi isti. Ima milion razlièitih ljudi i servisa, pa svako sebi naðe ¹ta voli.

Ovo je moja poslovna politika:
https://www.bikegremlin.com/bikegremlin-manifest/
montoya: hornet mesa vodu i ulje
Hurricane: Sipaj ulje i u hladnjak, dobijes uljaru i problem resen

Lazic

Do¹lo je do gre¹ke!
You have already posted a thanks to this post at 29 Oktobar, 2018, 00:59

[srce]

Citat: El Jefe poslato 03 Novembar, 2018, 20:43
Ајд исплетите џемпер ви способни.
Nauèila me baba da pletem u prvom osnovne... :D

El Jefe

Друштво за заштиту од животиња

Lazic


Slaninar

Citat: ®or¾ GTI poslato 29 Oktobar, 2018, 09:26
Siper samo napred , sajt jeste citljiv sve super ,aplikacija oze da bude samo jasnija za odrzavanje sa vise fast key-va , i saveta za nesto na putu ako se desi pa kako da se brzo dijagnostikuje i resi, ali otom potom samo napred :)

Za sad sam implementirao "brzi glavni meni" i pretragu sajta - da rade lepo i da se vide lepo i sa mobilnog.
montoya: hornet mesa vodu i ulje
Hurricane: Sipaj ulje i u hladnjak, dobijes uljaru i problem resen