Glavni meni

Jovanèe Miciæ- put ok sveta za 60 dana

Započeo mrle, 10 Oktobar, 2018, 14:55

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

mrle

Moj mlaði brat je krenuo iz Los Anðelesa na put oko sveta, kao ¹ljaker, ali po¹to radi u prodavnici freeshopu, kada je u nekoj luci ,on ima slobodan dan. Poslao je dosada zanimljive kometare i fotke, izneo utiske. Ne¹to od toga sam veæ podelio sa nekim od foruma¹a, pa mi je palo na pamet da to pretoèim i na forum
Inaèe on je nazvao viber grupu "Jovanèe Miciæ".
Poku¹aæu da nadoknadim sve poslato i napisano u narednih par dana.

mrle

E drugari ja se kao snalazim sa modernim tehnologijama. Tako da mi jelak¹e da u ovoj grupi kaèim fotke nego svima posebno.
Trenutno plovimo negde u tri p. materine po Aljasci.

mrle


mrle


mrle

Prijatelji, braæo, drugovi s obzirom da sam ponovo na broduredovno æu vas izve¹tavati o destinacijama i svojim iskustvima sa broda, a valjda æe i fotke biti ok.
Pozdrav i mirno more.

mrle


moje novo radno mesto
stanje na terenu
brod u luci

mrle

Trenutno stanje:
Od kako sam se ukrcao u LA-u poèelo je krstarenje od 60 dana. Najjeftiniji apartmani suod 15.000$  pa sve do 60.000$. Cena prava sitnica.
Destinacije koje obilazimo, a ua neke nikada nisam èuo:
Ketèiken, Aljaska
D¾uno, Aljaska
Obilazak gleèera, Aljaska
Strait point, Aljaska
Kodiak, Aljaska
Ku¹iro, Japan
Jokohama, Japan
Hiro¹ima, Japan
Tijanin, Peking
Seul
©angaj
Okinava
Kelung, Taipei
Hong Kong
Èai Lan, Halong Bay
Èan Mak, Da Nang
Fu Mi, Ho Èi Min
Manila, Filipini
Guam
Honolulu, Havaji
Navilivili, Havaji
i na kraju LA.

mrle

02.10.2018.
Dugo vam nisam pisao po¹to je lo¹ net, a mi smo negde na sred okeana. imamo takozvane sea day-eve kada nema luka veæ se vr¹i repozicija broda. Idemo ka japanu i pet dana smo na puèini. ©to se mene tièe, radno vreme je od 9h do 21h. Izmeðu ostalog je bio i neki tajfun u japanu pa nas je malo zakaèilo nevreme. Neki "repovi" vetrova tako da smo se veselo  ljuljali dva dana. ja sam najgori deo za razliku od svih prespavao tako da i ne mogu ba¹ da vam preprièam i detalje.
Ali za sada je 1:0 Dejan protiv tajfuna.

mrle

Takoðe svaki dan idemo po jedan sat u nazad zbog vremenskih zona. Ali veèeras prelazimo neku vremensku razliku tako da idemo dva sata nazad, a jedan dan napred. odnosno iz 01.10. prelazimo u 03.10.. Maksimalno konfuzno i moguæe samo na brodu.

mi¹ko_kolo


mrle

04.10.2018.
Po¹to je otkazana prva luka u Japanu zbog prethodnog nevremena produ¾eni su dani na okeanu. Tako da sledimala edukacija s obzirom na to da nema fotografija.

Smaragdi - potièu sa tri lokacije na svetu. Kolumbija, Brazil i Zambija. Najkvalitetniji su kolumbijski smaragdi. Sav nakit se pravi od 14-o karatnog zlata po¹to je ono èvr¹æe zbog oplemenjenih metala sa kojima se me¹a. 24 karata je kvalitetnije ali i mek¹e tako da kamenje lako mo¾e da ispadne. Najèe¹æe se koristi belo zlato da bi istaklo zelenu boju smaragda.

mrle


mrleOvaj prsten ima 2,98 karata smaragda kao i 1,48 karata belih dijamanata. Cena sa svim porezima iznosi $53391,00 dok je na¹a cena svega $29995,00

mrle

07.10.2018.
Napokon u Japanu.
Iz Joko¹i,e smo vozom do¹li do Tokija. Nekih 40 minuta vo¾nje i nismo se izgubili, za sada.

mrle


mrle


mrle

Jo¹ uvek pamtim reèi svog velikog prijatelja koji je èesto boravio u Japanau:"Samo oprezno kako koristi¹ javni toalet".

mrle
Samo da vam zadam zadatak: Kako se zove moj cimer?
Ja ga jednostavno zovem Amir. Nekako mi najlak¹e.


U Tokiju se tr¾ni centri ne nalaze u zgradamakao kod nas,  pa onda ide¹ po spratovima. Veæ na svakih stotinak metara ima¹ stepenice kojima se spusta¹ pod zemlju, a sve radnje su ispod ulice u jednom nivou. Primera radi, kao kada bi svi tr¾ni centri i radnje sa Banovog brda bili ispod Po¾e¹ke ulice.
Dok se na povr¹ini nalaze iskljuèivo poslovne zgrade.

mrle


mrle

08.10.2018.
E drugari ovako: Zbog nekih brodskih razloga nismo isplovili iz Jokohame u Osaku. Tako da dva dana ne radimo, a u¾ivamo u lepotama ove luke.

Sve je ureðeno i vi¹e nego normalno. Ljudi kulturni, nema sirena, galame, guranja...