Glavni meni

ALPova velika srpska avan/tura

Započeo lord_oblivion, 14 Maj, 2018, 16:27

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

lord_oblivion

...iliti Tri vozaèa malo jaèa  ;D

Plan je bio da se pove¾u mnogobrojni raniji Racini (ALP) trekovi u jedan ogroman krug. Da se selektivno izbace deonice za koje se sa sigurno¹æu zna da su tehnièki te¹ke i super-te¹ke i da se broj neispitanih deonica svede na najmanji moguæi minimum, uz imanje rezervnih zaobilaznica.
Unutar 150km dnevno, velik toèak, krupna ¹ara, spavanje u sme¹taju, kamp oprema za rezervu.
Ceo krug ukupno je sastavljen sa oko 1400km èisto vanasvaltnih puteva, staza i stazica, sa mo¾da 5% asvalta. Kasnije se ispostavilo da je dosta deonica u poslednjih nekoliko godina asvaltirano pa je procenat asvalta u raèunici porastao.

Zbog nemanja vremena, celu turu smo podelili na dva dela po 8-10 dana, Zapad  i Jug-Istok.Zapadni deo zapoèinje 28. aprila ALP u solo varijanti a Igor i ja zbog raznih obaveza odla¾emo za po neki dan i pridru¾ujemo se kasnije uz put.
Raca je startovao iz Beograda u pravcu ©apca i preko Cera, Valjevskih planina i Tare stigao u planinski dom Tornik (ranije Ljubin dom) gde smo se on i ja sastali na kraju treæeg dana.


Ja sam iz Beograda krenuo 30og aprila i preko Kosmaja, Bukulje, Rudnika, Rajca i U¾ica stigao u PD Tornik taman na vreme. Pre Race  :D

Sledeæi dan preko Tornika za UvacNamera nam je bila da se sa Molitve spustimo pe¹aèkom stazom ka kampu Uvac ¹to sam ja junaèki odbio sa obrazlo¾enjem da ima previ¹e ljudi  [rofl] Taj dan je bio 1. Maj i zaista je bila neverovatna gu¾vaPo onoj pra¹ini neki su terali skupa auta samo da ne idu pe¹ke jedan kilometar  :D
Imali smo i nameru da motorima preðemo viseæi most ali u izviðanju smo uvideli da bi to bilo uzaludno je dalje s one strane nema vi¹e staze, sve zapu¹teno i zaraslo.
Naravno, u kafani nije vi¹e bilo jagnjetine jer smo stigli tek predveèe. Ali je pivo bilo ladno ko zmièe a æevapi vruæi  :DKombinacija bivvy vreæe umesto ¹atora se pokazala izuzetno praktiènom ali moram priznati da ima JEDNU manu - treba otkopèati oba rajsve¹lusa iz le¾eæeg kad te potera pivo u sred noæi.

! No longer available
Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you move it.

Nika


mali_zmaj

jin-jang

lord_oblivion

#3
2. maj

Uvac-Golija-Kopaonik-BrzeæeKoliko nam je slatka bila veèera, toliko smo se o¾drali za doruèak, omlet sa kobasicom i sjenièkim sirom, kilo jogurta i brdo vruæih pogaèica. Taman dok se prosu¹i oprema od jutarnje magle i rose.

Odmah po izlasku iz Sjenice trebali smo da zgazimo na makadam i tako sve do prevoja ka Goliji. Meðutim, ova na¹a preduzeæa izgleda da su se popravila kad su postala br¾a u izvoðenju radova nego ¹to su se izmene oslikale na OSM mapama. Tako da smo tu naèinili 10ak neplaniranih kilometara asvalta vi¹e, odnosno toliko ¹odera manje.

https://youtu.be/vRHjGX6i0XU

Spust niz crnu duboku (ski staza) mi je kilav jer sam (ponovo) spakovao previ¹e stvari a pri tom mi je pritisak u gumama ostao nizak, za prazan motor, 0.8 napred i 1 pozadi. Nisam imao mesta da pomerim dupe dovoljno pozadi, veæ sam pola spusta sedeo na torbi. Hteli smo da se spustimo dalje niz crvenu stazu ali je Raca odluèio da ne rizikujemo kampovanje jer bismo se zaglavili u snegu dole.
Kasnije sam skontao da sam prvog dana pao upravo zbog preniskog pritiska u zadnjoj, jednostavno se uvila i skliznula na boènom nagibu i pljas preko desne noge.

Ovo je stanje tri dana nakon pada, podliv bez otoka ukazuje da je unutra sve u redu ali funkcionalnost zgloba je bila 20% zbog prevelikih bolova.Nisu za d¾aba izmislili kros èizme  ;D

Uzimamo sobu dok èekamo Igora, koji sti¾e za nekih sat-dva. Krenuo je to jutro u podne :D i preko Stolova i ®eljina i jo¹ kojekuda, stigao u Brzeæe na koordinate koje smo mu poslali sa parkinga.

Sutradan ujutru sam dopumpao po 0.2 bara i dobio mnogo stabilniju vo¾nju. Izgleda da sam im ubo savr¹en pritisak za kad je natovaren, 1 napred i 1.2 nazad. Gume su Michelin AC10.

Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you move it.

Boban_m

Ako ti odgovara 43-44, sledeci put kad budes u Ljuboviji predji u Bratunac i uzmi moje stare Held enduro cizme. Nisu nesto, ali mogu posluziti dok ne kupis nove. Samo mi javi da kazem matorcima da ces doci.

lord_oblivion

Moj broj  :D
Da zna¹ da æu da iskoristim kviska prvom prilikom  [cheers] [cheers]

Nikako da skupim vremena da izmontiram ostale dane... Potrudiæu se da bude do kraja nedelje jer u subotu palimo u nastavak ture.
Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you move it.

lord_oblivion

3. maj

Brzeæe-Lukovska banja-Kur¹umlijska banja-Ðavolja varo¹-Medveða-Sijarinska banja

Ujutru pred polazak iz Brzeæa, razmi¹ljamo kako da re¹imo problem Racine prednje gume, koja se predhodno popodne rascvetala po boènim zidovima celim obimom. Verovatno rezultat preniskog pritiska na asvaltu. Naruèivanje nove, polovne, vezice, èuda... na kraju re¹imo da je naduva na pumpi i tako nastavi put.

Deonica izmeðu Lukovske i Kur¹umlijske banje:

https://www.youtube.com/watch?v=0hry5i8K3WQ

U ¹umi, oko pola sata pre policijskog punkta, zaèuh èisto i glasno 'plonnng' iz pravca zadnjeg toèka. Zastanem, pregledam na brzinu, sve je u redu, sve funkcioni¹e...

Ni¹ta nije, kamièak odskoèio, pali dalje :D

Na pumpi u Medveði, pumpad¾ija nam pokazuje da se Cagiva ispi¹kila po betonu. Negde pustila ulje. Kupujemo litru NIS-ovog i obojica dosipamo, izdr¾aæe do Sijarinske banje jo¹ 15km pa æemo tamo da napravimo jedan dan odmora i da malo pregledamo dorate.
Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you move it.

Lazic


mkt


Gavrolini

Prvo gledam na pocetku teme sto samo 150km dnevno. Onda odgledam snimak i vidim kako se bas mucite i da je realno dobro ako ste i 150km dnevno gazili.  Samo to krupna sara i velik tocak s pocetka teme me bunilo. Ocekujes neko peglanje kad ono ne.

lord_oblivion

Uleteo u neku gu¾vu i zanemario temu...

Realno, mi smo penzosi koji se vade na nove krampone i turizam.
A nije da nisu zatrebali u dosta navrata  :)
Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you move it.

Lazic

Ma idi, gledam ovaj poslednji snimak, izvrnuo bih se 10 puta... :)