Glavni meni

Kolektivni odmor 2015.

Započeo Andreja, 13 Jul, 2015, 21:06

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Andreja

Ovih dana ima mnogo de¹avanja, okupljanja, ro¹tilja, paprika¹a i ne sti¾em ni fotke da okaèim, al' ovo sam obeæao mnogima pa hajde da sastavim putopis pre nego ¹to ispari sve :) Mnogima je ova tura sme¹na, ja do sada, igrom sluèaja nisam imao turu veæu od 400km (a na moru nisam bio od 1995. :D ) pa mi je sve ovo novo, te sam pun utisaka.

Dogovorismo se Strahinja (ZX7R), devojka mu, Bi¹ke (RF600) i ja da 27. juna zapalimo na koncert u Kosovskoj Mitrovici (dogaðaj poznat kao Bike rock) a jutro nakon koncerta pièimo ka crnogorskom primorju. Ja pet dana pred polazak nemam 10 evra u d¾epu, oèekujem neke isplate, lanac bregaste mi èangrlja k'o kvaèilo na Dukcu, n'o iskusno ignori¹em to ¹to se do sad pokazalo kao najbolje re¹enje, GPZ je to.
Pakujem se dva dana ranije, dogovaramo se da se na dan polaska skupimo u kafanici u kom¹iluku u 8:00. Ja se spremam, kasnim, Bi¹ke me zove, ka¾e dolazi do mene da mi pomogne da nakalemimo sve stvari na motor, pièimo kod Strahinje (8:15), deèko se budi, podmazuje lanac na motoru, pere ga, tu¹ira se, bira i pakuje stvari, njegova devojka isto... Motor mu je inaèe jako lepo odr¾avan ali to jutro gledamo koèiona kle¹ta napred, masna su skroz, akumulator mu je crk'o (pa smo ga tokom 7+1 dana zajebancije gurali 100+ puta :D ). Do¹lo mi u katapult da ih stavim.


Prva pauza na auto-putu, èekamo kolonu

Kreæemo, auto put, stajemo na prvu pumpu posle èitavih 11km vo¾nje, tu pravimo pauzu (da, pauzu :D ), ¾deremo neku gibanicu ¹to je Bi¹ke poneo od kuæe. Nailazi kolona motora iz Beograda, navlaèimo opremu i vozimo sa njima, kod Kragujevca se iskljuèujemo sa auto puta i idemo ka Kraljevu. Pravimo pauzu (bem li ga gde, mnogo toga sam zapamtio, ove pauzice su mi bile manje bitne).
Strahinja i Bi¹ke se odvajaju jer ja ne mogu da prelazim 120km/h (odu¹ak u rezervoaru je pomaaalo zapu¹en pa napravi vakuum i ne pu¹ta gorivo u karbove, tako da moram da budem ne¾an sa gasom), uleæem u ekipu gde se voze GSXRovi, sve do jaja, i oni dr¾e na pravcima 120km/h, meðutim vidim da su u krivinama malo slabiji (koèe u sred krivine jer su "previ¹e oborili"), pretièem i njih lagano i ðiram svojim tempom, banja, krivine, fin asfalt, lepi predeli.Pauza u Ra¹koj

Jo¹ jednom stajemo u Ra¹koj, okupljam se sa ekipom po¹to se pogubismo svi i 'ajmo dalje. Prelazimo granicu, na KiM-u druga prièa, automobili od po 3000-5000ccm bez tablica, voze se uredno, niko ih ne dira. Registruju samo kad ¾ele da preðu granicu :D Carski, mo¾ete da osuðujete moje pisanije ali mislim da njima i nije toliko lo¹e (zapravo, onima koji su se sna¹li), raèuni se ne plaæaju, plate postoje, u principu, mogao bih i ja tako :) Nebitno, sti¾emo u Kos. Mitrovicu, deca nas doèekuju, ma¹u, vijore se zastave, meni lepo.
Doèekuju nas Strahinjini kluba¹i, Kosovski vitezovi, ugo¹æuju nas, fina muzikica, bluz, rokiæ, rege, pijemo, jedemo neki predrkani gula¹ i blejimo, ni¹ta lep¹e posle vi¹esatne vo¾nje. Odluèujemo da odemo do centra de¹avanja i tek tada sti¾u ljudi iz Beograda, biæe da smo imali maaalo jaèi tempo od njih :D U gradu ludilo, euforija, pale se gume, pr¹ti antifriz, svi urlaju, snimaju, fotkaju, osetio sam se ba¹ lepo iako ni¹ta lepo nisam uèinio za te ljude, samo sam do¹ao da se z'ebavam (kao i 95% ostalih) :)

Bitna stvar, valja naæi sme¹taj za to veèe da ne bi spavali po klupama. Obiðosmo par hotela i odmarali¹ta, sve je puno, rekonstrui¹e se i tako dalje. Nailazi BigSheki sa RFom, ka¾e da sam mu poznat, upoznajemo se, isprièasmo se lepo, on ode svojim putem (na¹ao je sme¹taj, sna¹ao se èovek a ne k'o mi balavci :D ), odluèujemo da ne èekamo koncert nego da palimo odmah u Berane gde Strahinja ima rodbinu. Problem, veæ smo jako umorni, pada mrak ali ¹ta je tu je.

Nailazimo na jezero Gazivode, pravimo pauzu od nekih petnaestak minuta, u¾ivamo u prizoru i odmaramo guzice. Blaa, bla, sti¾emo u Berane, raspremamo se, ¾deremo, le¾emo...


Jezero Gazivode
Problem je ¹to mislimo da imamo vremena...
If you can't duct it, fuck it! :D

Andreja

#1
Ujutru kreæemo dalje, ka Podgorici preko Andrijevice, ki¹a nas prati nekih 70 kilometara. Dru¹tvo vozi malo dinamiènije dok je meni do¹lo da vozim lagano, stajem i fotkam ¹ta mi se uèini zanimljivo. Negde u planinama na putu ka Mate¹evu sti¾em ekipu koja se parkira ispod nadstre¹nice kafane u kojoj smo doruèkovali, popili po èaj/kafu, ugrejali se, razmenili koju sa vlasnikom kome svi zapamtismo ime (Savo Lekiæ!!!) i 'ajmo dalje.

Polazak iz Berana, nismo odu¹evljeni ki¹om al' aj' sad!

Mate¹evo, peglaèi su pobegli pa sam iskoristio to da napravim poneku fotku


Najsporije jedem i iritiram dru¹tvo ali ovaj omlet sam tako zgutao da su svi bili u èudu

Omlatismo omlet, kreæemo dalje

Vreme poèinje da se razvedrava a samim tim i na¹e raspolo¾enje (koje je uprkos vremenu, uglavnom bilo jako vedro, u¾ivao sam u mirisima, pogledu, magli, malo su mi smetala mokra ballz n'o dobro). Od mesta Lopate do Pelevog Brijega su jako o¹tre, nepregledne serpentine ali i izuzetan asfalt ¹to Strahinja i ja koristimo da obrijemo i prednje gume do rubova (da, izvodljivo je!). Strahinja i ja u euforiji i ekstazi :D Put koji itekako preporuèujem svim iole ambicioznim vozaèima koji zabavu vide u peglanju do 60km/h, za supermoto du¹u dalo. Eehhhh, supermoto... :) Elem, da se vratim na prièu. Negde kod Pelevog Brijega pravimo pauzu, skidamo dukseve i termo postavu, naravno, fotkanje, klasika i ajmo dalje. Meni na pamet pada da ne palim motor uop¹te i tako se spu¹tam èitavih 13 kilometara, sve do mesta Mrke :D U poèetku me je i Bi¹ke pratio, dobijao me je na masu i dobre le¾ajeve a ja sam ga dobijao u krivinama jer on, iako jako lepo vozi, ima ne¹to mozga za razliku od mene pa je i prikoèio par puta. A ja samo èujem kako mi huèi le¾aj i kako æopa kaèi asfalt u svakoj levoj krivini. JEBENO DIVNO!

Toploooo, lepoooo, deri fuzastere!


Ko ka¾e da mi MManijaci nismo umetnici, smajli i kurèiæ!
Kao ¹to rekoh, u mestu Mrke (kroz koje prolazi Moraèa) se prikljuèujemo na glavniji put koji vodi do Podgorice. U Podgorici se ne zadr¾avamo dugo, meni ni¹ta ne privlaèi pa¾nju tako da nisam ni¹ta ni fotkao. Prelazimo Skadarsko jezero, dru¹tvo se ne zadr¾ava a ja ih pratim, veæ smo poprilièno umorni i jedva èekamo da stignemo na cilj.

'vako se obara prednja guma sa devojkom pozadi i bisagama ;)


A hoæe i GPZ da "ulegne"

Idemo preko Sotoniæa i Maèuga dalje. Na vrhu "brda" otvara se novi horizont, moreeee! Oseæaj jako èudan, kao ¹to rekoh, nikad nisam i¹ao motorom na more tako da mi je ovo veliki poduhvat (za mene manje-vi¹e, za GPZa itekako, zvoni i ¹tekæe ali ne odustaje). Ponovo pauza, fotkanje i ajmo dalje. Finalna destinacija, penzionersko odmarali¹te, Èanj. Strahinjina porodica je bila tamo pa smo odluèili da budemo zajedno jer su svi ludi k'o struja. Asfalt na primorju klizav k'o nauljena porniæarka, uspeo sam da proklizam i u treæoj brzini na gas sa GPZom :D Sti¾emo u Èanj, doèekuju nas Strahinjini, pokazuju gde nam je sme¹taj, gde imamo organizovan ruèak i veèeru.


... jahta se nalazi u Èanju, okreæem kormilo i pijem Fantu


Ni¹ta nije crklo! :D

Ostavljamo stvari, kupujemo pivo i pravac pla¾a, ja se momentalno ucirkavam i mnogo mi lepo :D Uveèe ¹etamo Èanjem, veæ oko 11 je sve poprilièno utihnulo, zvoni samo Padrino diskoteka koja nas nije ni malo zainteresovala, jbg, ne slu¹amo seljaniju... Sve u svemu, ¹to se mesta tièe, cene su jako korektne, nas je sme¹taj ko¹tao 5 a hrana (ruèak i veèera) 7e dnevno, bili smo pet dana na primorju. Nije gu¾va, nema pièoka, mislim ima al' za one koje vole ove do 15 i ove preko 55... Sreæom, Sutomore koje je ludnica u poreðenju sa Èanjem je na 5km od na¹eg sme¹taja :) Malo smo poranili, sezona jo¹ nije poèela pa smo nai¹li kada se pla¾e sreðuju, èiste, buldo¾er radi sve u 16, neki delovi su izgledali kao deponija. Pivo je jeftinije nego kod nas, nisam ljubitelj ali sam probao Bavariu i samo sam nju ¹io, dole je oko 1e. Benzin je 1.34e/l, ¹to se kvaliteta tièe, svaka èast onima koji osete razliku al meni je to sve isti q :)
Problem je ¹to mislimo da imamo vremena...
If you can't duct it, fuck it! :D

Andreja

#2
Zujali smo tu i tamo, jedan dan smo oti¹li do Cetinja da obiðem tetku u manastiru, lepa vo¾nja i dobri putevi, brze krivine, ¹teta ¹to moj motor krene prilièno da "mesi" kada ulazim u krivine sa 100km/h+ pod iole veæim nagibom.
Fotke nastale iznad Beèiæa i Budve, na putu ka Cetinju


Dan pred polazak kuæi smo odvojili da obiðemo Kotor i Herceg Novi. Kotor je prelep, spoj restorana na otvorenom, muzike i ploènika me asocira na Italiju, motora koliko hoæe¹, na¾alost, nismo se preterano zadr¾avali kako bismo stigli do HN i nazad u neko dogledno vreme. Nismo mogli da dobijemo Bal¹u ali smo se igrom sluèaja na¹li u Herceg Novom koji je vrlo interesantan grad (ponavljam, nisam dugo bio u CG pa je sve ovo meni novo), noæni ¾ivot na maksimumu. Bal¹a je do¹ao 4t 50ccm skuterom sa devojkom a deèkonja uop¹te nije siæu¹an, onaj skuter radi za medalju :D Kreæemo nazad, Bal¹a uzima R6 i vozikamo se svi zajedno uz Boku Kotorsku, dru¹tvo mi be¾i, vozim drugaricu pozadi ¹to se GPZu i nije ba¹ svidelo. Odluèujem da spustim tempo na nekih 80km/h i ajmo lagano. Bal¹a nas prati do nekud, pijemo po piæe i razilazimo se, on na trajekt ka HN a mi na motoriæe i udri po gudri! Pardon, i udri po gasu! Izrazito mi je smetalo to ¹to su crnogorci hteli da "klizavost" primorskog asfalta re¹e tako ¹to su urezivali ¹are po krivinama, ume da bude malo jebeno kad si pod nagibom i uleti¹ koliko misli¹ da mo¾e i samo odjednom vidi¹ oranje :D N'o dobro, i to se pre¾ivelo.


Kotor

I¹li smo brodiæem do Kraljièine pla¾e koja mi je bila vrlo zanimljiva jer je bila poprilièno strma a bio je tu i jedan deo koji je malo zavuèen pa smo se izolovali od ostalih, u hladu (jer smo uspeli da izgorimo dan ranije penjuæi se po stenama). Brodiæ je 2e, mo¾e¹ da se vrati¹ kojim hoæe¹ jer imaju neki dogovor, ¹ta li veæ.I da, uspeo sam da se olupam o neku stenu na visini od nekih 5-7 metara i da mi spadne papuèa (a drugu sam bacio u vodu) pa sam narednih par dana i¹ao bos gde god sam pomislio i bilo mi ba¹ lepo, i kad sam se vratio, obuæu nosim samo kad moram :D Nebitno to, nacirkam se jedan dan (hm, jutro) i re¹im da ¹etam sam po stenama ka Sutomoru (ostali su spavali). Poenta ovog pasusa je da sam uspeo da naðem papuèe koje sam izgubio par dana ranije, nekih km-dva od pla¾e, jedna je ostala zaglavljena u steni a drugu je voda nanela na pla¾u :D Nema veze, i dalje idem bos :)Random slike ispred hotela

Random slike sa skrivene pla¾e :)
Problem je ¹to mislimo da imamo vremena...
If you can't duct it, fuck it! :D

Andreja

#3
Subota, 4. jul, pretposlednji dan odmora i jutro polaska ka Ostrogu a zatim i Zlatiboru gde Anðela (Strahinjina saputnica) ima vikendicu. Pakujemo se, kreæemo prepodne, ne mnogo rano, vraæamo drugarice sa kojima smo se na¹li u Èanju do Podgorice. Do Podgorice nije bilo de¹avanja vrednih pa¾nje, u Podgorici odluèujemo da se osve¾imo u nekom kafiæu. Ja u neverici, bez uvrede ali grði grad skoro ne videh. Ulice ¹iroke, asfalt lo¹, klizav, krpljen, kamenje svuda naokolo, ni¹ta lepo za videti, u¾as, u¾as, jedva sam èekao da krenemo dalje. Inaèe, to jutro kad sam tra¾io papuèe nisam odspavao ni minut ¹to mi donekle zadaje pote¹koæe u koncentraciji.Neeeema veze, sti¾emo na Ostrog, putevi ba¹ kakve ih pamtim (2008. sam bio, dodu¹e, imao 17 godina, balavac), u¾ivam u svakom metru. Na Ostrogu ostajemo nekih 5-6 sati spletom okolnosti, mene hvata ozbiljna nervoza jer vidim da æemo morati da vozimo po mraku do Zlatibora ¹to je problem, jer neæu videti ni¹ta zanimljivo pored puta!

Kreæemo dalje ka Prijepolju, kompanjoni opet peglaju a ja zaostajem, kroz ©avnik peglam koliko mogu jer su krivine takve da se prolazi èitavih 40km/h na limitu, asfalt fantastièan, okru¾enje isto ali jebe to ¹to se krivine zatvaraju. U jednom trenutku le¾i¹ u maksimalnom nagibu i samo vidi¹ kako se krivina jo¹ zalama, a u krasni, ispravljaj, koèi, obaraj opet... Al u¾ivao sam, da se ne la¾emo :D
Prolazimo kroz ®abljak, dugaèki pravci, jako brze, pregledne krivine, nema saobraæaja, asfalt izvanredan. Ograniæenje brzine JEBENIH 50 KILOMETARA NA SAT!!! Drugari su pobegli nekih kilometar-dva ispred mene zbog mog mlitavog... Ogibljenja. Ja vozim nekih 100 na sat, odjednom istrèava pandur iza ¾buna iz kontra smera i ma¹e mi, ja zabadam koènice, pr¾im diskove i dobo¹, palim migavac i stajem uredno.

"Dobar dan, gde se ¾uri?"
- " 'bar dan, voleli bismo da stignemo na Zlatibor pre mraka".
- "A ¹to ovi tvoji nisu stali kada sam ih zaustavljao?"
Ajaoooj, idioti, ¹ta vam bi, sad æe da nas karaju, mislim ja u sebi :D

-"Verovatno Vas nisu videli ako ste im, kao i meni istrèali iz ¾buna u kontra smeru".
Bla, bla, bla, bla, te da ih zovem da se vrate ili æe da nas èeka sledeæa patrola, meni kao hteli da pi¹u kaznu za brzu vo¾nju, jako glup razgovor, ja ih z'ebavam na finjaka kako nemam pare, ovaj hoæe da mu dam mito u stilu "I ¹ta æemo sad, i ¹ta æemo sad", uporno ponavlja to idiot, ja im govorim da radi svoj posao i da mi pi¹e kaznu ako veæ mora, ne pi¹u mi ni¹ta jer nisu ni imali dokaz da sam prekoraèio brzinu, idem dalje. Sti¾em ekipu koja pauzira na mostu Ðurðeviæa preko Tare (ili tako nekako). Ka¾em kakva je stvar, oni se nasmeju, bedesovi, nema ¹ta, opet fotkanje, bez toga kao da nismo ni pauzirali, pièimo dalje.

Nekih 15 kilometara pre granice vidim plavu rotaciju i dru¹tvo kako staje, reko' eeeeeeee do qrtza. Mene pu¹taju dalje, naravno gledaju dokumenta, sve kul, dru¹tvo vraæaju nazad u ®abljak u pritvor, uprkos tome ¹to smo se zgotivili sa policajcima. D¾abe, digli su najbukvalnije ceo sever Crne gore zbog nas, republièku policiju, naèelnike, dr¾' da nabijem i tako dalje. Policajci sa nama razglabaju, poku¹avaju da smisle naèin da nas-ih izvuku, kao nisu videli saobraæajca, da je poèelo da se smrkava itd. Mada d¾abe. Tu se uz dogovor da ih èekam na prvoj pumpi posle granice razilazimo, ja prelazim granicu da dopunim kredit i da iscimam par drugara za savet, da vidimo ¹ta i kako.

Prelazim granicu, klasika, carinici me spopadaju pitanjima koliko ide, koliko si ga ter'o, priznaj i tako dalje... Ja ih leram, i meni dosadno, znam da skoro neæu videti svoje drugare :D Prva prodavnica, ulazim da dopunim kredit i skontam da UOP©TE nisam èuo ¹ta sam rekao. Ok, skapiram ¹ta se de¹ava i koliko visoko sam se popeo, poku¹avam da prièam napamet, da ne bude da se derem a ni da sam tih pa da me ne èuju :D Izlazim, dunem 'nako da izjednaèim pritisak i samo odjednom full HD dolby 7.1 surround system, ludilo, nisam imao pojma koliko nisam èuo do tog trena :D Èujem se sa Bi¹ketom, ka¾e da æe da zaglave bajbok, javljam Mi¹iPei, Kosti i jo¹ ponekima, ipak su oni stari vukovi i puni su fazona :) Odluèujem da spavam ispred prodavnice na motoru, sa sve kacigom, rukavicama, jaknom. Vi¹e njih je stalo da me pitaju da li sam dobro, ¹ta se de¹ava pa odluèih da se premestim.

Dolazim na NISovu pumpu, sipam 30 dinara vi¹e nego ¹to sam imao, ka¾e baja ma nije problem (a meni pun rezervoar, idemoooo :D ), rek'o kada veæ mogu da budem toliko slobodan, daj da napunim telefon, u problemu sam velikom, objasnim ja sve ¹ta i kako, dobijem svoj kutak na pumpi, poreðam stvari po pultu kao vagabond, nomad ili ¹ta veæ i poku¹avam da zaspim. Dopisujem se sa Anðelom koju su policajci odveli u sme¹taj sa sve opremom na¹ih saboraca li¹enih slobode :D Ka¾e da spavam, da me zove ujutru, u 9 imaju suðenje pa da vidimo ¹ta nam je èiniti. Poku¹avam da spavam, ne ide u sedeæem polo¾aju (iako noæ ranije, pijan nisam spavao ni jedan jedini minut). Poèeo da mi curi nos, ja naslonjen k'o pijanac, cure mi bale, ma katastrofa. Pogledam na sat, 1 ujutru. Pogledam posle sat vremena, 1 i 15... Posle jo¹ sat vremena, 1:35. Ide¹ u ðavola, ovo æe da potraje. ©est sati ujutru, nedelja, dolazi radnik i moli me da se ipak sklonim, dolazi direktor pa nije ba¹ fora da me vidi kako sam se raskomotio... Zahvaljujem se puno jer da nisam tu ostao da "spavam", ko zna u kakvom bih stanju bio...

©aljem Anðeli poruku, spava, ne odgovara, 'ajmo dalje. Pitam radnika na pumpi koliko ima do BGa, zadovoljan time ¹to æu moæi da stignem bez i jednog sipanja kreæem dalje. Da napomenem da sam bez i jednog jedinog dinara, ¹ta god da se desi, u problemu sam golemom. Sedam ujutru, sti¾em na Zlatarsko jezero, priseæam se 2008. ponovo, opaljujem po koju fotku i ajmo dalje. Sledeæu pauzu pravim na Zlatiboru, skreæem sa puta na makadam da bih napravio neke fotke i u potpunoj sam ekstazi, zaista prelepo okru¾enje, asfalt, kao iz bajke. Opet ponavljam, nekima je sme¹no al meni je sve ovo novo i ostavlja bez daha. Prolazim kroz U¾ice, lomim ka Èaèku i poèinjem da buncam, da gubim pravac i vidim da se ovo neæe zavr¹iti dobro. Podseæam da prethodne dve noæi nisam spavao jedan minut a od juèera¹nje pauze na Ostrogu nisam pojeo ni jedan ¾u-¾u niti popio gutljaj vode. U Ovèarsko-Kablarskoj klisuri odluèujem da odspavam sat vremena, skreæem sa puta na neki makadam, nalazim pro¹irenje, kamen koji je poslu¾io kao jastuk, èupam travu oko njega i zakucavam... Toooooo mi je trebalo, mislim da bih mogao da prespavam dva dana tu da mi nije zvonio budilnik sat vremena kasnije.


Zlatarsko jezero

Negde na ZlatiboruNegde u Ovèarsko-Kablarskoj klisuri, mesto gde sam spavao


Ostatak puta nisam dokumentovao jer su mi se ispraznile baterije u aparatu, pro¹ao sam Ljig, Lazarevac, Stepojevac, Barajevo, Ripanj i stigao u Vrèin u 1 popodne sa bolom u levoj ¹aci (korman je keva, kakvi crni heblovi), buljsonu, leðima i tako dalje. Javio se svima i zaknjavao.

Banditi su se izvukli sa po samo 100e kazne jer je Anðela spletom okolnosti bila u sme¹taju koji dr¾i neki sudijin roðak ili ¹ta veæ... Da nije ona intervenisala, morali bi da plate po 400e ¹to bi veæ bio veliki problem, velika sreæa je bilo i to ¹to je Bi¹ke imao celu platu na raèunu. Paaaaaa je Anðela jurcala ceo dan po ®abljaku ne bi li na¹la odgovarajuæu banku ili bankomat.


Zatvorske ptièice :D

Sve u svemu, moj bilans je 1630km, dolivenih mo¾da pola litre ulja u GPZ-a, proseèna potro¹nja oko pet litara, pet dana na moru, izgubljene i naðene papuèe, izuzetno lepo iskori¹æeno vreme i potro¹enih sme¹nih 175e, sve zajedno, sme¹taj, hrana, gorivo, pivo, sladoledi, brodiæi itd. Sad æu da ka¾em ne¹to za kraj, da iznerviram Bi¹keta, JA - ZADOVOLJAN! :)


Eto, tako!

! No longer available

EDIT: sve slike su nestale pa sam ih kaèio ponovo na drugi servis, ubacio sam video i ovde (prvo je bio okaèen negde na drugoj, treæoj stranici teme).
Problem je ¹to mislimo da imamo vremena...
If you can't duct it, fuck it! :D

Hattrick


banevuk


doktor

Bikers work is never done!

joka

Jo¹ zanimljivija zadnja slika, samo ne komentari¹e, za¹to je zadnjica ostala bela? Dupe gaæe ¾vaæe, nije smeo u javnost ovako gologuz?   [neampojma]   Dobar putopis!   [cheers]  

penzos

dobar pravo, svaka èast! ali robija  [rofl]
Prvo A pa onda, ¹to ka¾e na¹ vozaè u firmi, pet godina Juga da tera pa onda auto. by Lord Oblivion

coe

Sundjer Booooooooob!

A i kul ti je putopis :D
"Covek je srecan onoliko koliko misli da je srecan."
Okreni na igru ;)

mkt


VR 46

Svaka cast drugari,vidi se da ste uzivali svaki km... [cheers] [clapp]  [thumb_up]
Twist of wrist!

Hohštapler

...brate, ovo znaèi biti bajker!  [klanjam_se]
Putopis pravi!  [clapp] [thumb_up]
Motoklasik: Sta da joj objasnjavam, kad ne razume. Ona to broji na komade.

clutch&brake

Do jaja." Hladno more,toplo pivo a vi nervozni..."   [thumb_up] [thumb_up] [clapp] [clapp] [clapp] [srce]
STA ZRACIS TO I PRIVLACIS!!!

rboban

Odlican (5) i za voznju, i dozivljaje.....
Ride It Like You Stole It

papaja

Odlicno  [thumb_up] 

SUper sto ste skratili ovim putem Matesevo-Lijeva reka-Mrke, ja prosao mesec dana pre vas i bas mi se svideo taj deo.

Ivan1979


Lazic


Darko


Andreja

Hvala svima! :)

I izvinite za velike fotke, sklapao sam ovo juèe èitavih sedam sati, stvarno nisam imao snage da ih smanjujem... Mada se kajem al' ¹ta sad... :)
Problem je ¹to mislimo da imamo vremena...
If you can't duct it, fuck it! :D