Glavni meni

Istoèno Sarajevo 2010

Započeo barezi, 23 Decembar, 2010, 21:09

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

barezi

Posle pro¹logodi¹njeg putovanja u Sutomore, pao je dogovor da ove godine idemo u Sarajevo na moto skup. Na put je trebalo da krene tri motora ali Cota je odustao, pa smo na put krenuli Milovan sa motorom Kawasaki ZRX1100 i ja sa motorom Honda CBR600F.
Uèesnici ovoga putovanja.

Uploaded with ImageShack.us

Po¹to je padala ki¹a u èetvrtak i petak na put smo krenuli u subotu. Jutro je obeæavalo lepo vreme, idealno za putovanje. Prvu pauzu pravimo na Iri¹kom vencu po¹to je Milovan strastveni pu¹aè.Uploaded with ImageShack.us

Nastavljamo put bez pauze do granice, gde brzo prolazimo bez nepotrebnog zadr¾avanja. Neposredno posle graniènog prelaza policija zaustavlja saobraæaj zbog meðunarodne biciklistièke trke kroz Bosnu. To koristimo da napravimo pauzu i ohladimo ma¹ine a i mi da se osve¾imo.Uploaded with ImageShack.us

To je potrajalo oko sat vremena ,dok nije pu¹ten saobraæaj a u meðuvremenu i vreme je poèelo da se menja, da se navlaèe ki¹ni oblaci.Uploaded with ImageShack.us

Stajemo na prvoj pumpi u Zvorniku, da sipamo gorivo i obuèemo ki¹na odela, po¹to je poèela ki¹a dobro da pada. Ki¹a nas je uporno pratila do samog Sarajeva, tako da nismo stajali i nemam slika ¹to mi je bilo krivo, jer predeli su fantastièni.
Po dolasku u Sarajevo vrlo brzo nalazimo kamp, gde nas doèekuju ljubazni domaæini sa dobrom rakijom. U kampu veæ ima dosta motora i sasvim ok mesto za odr¾avanje skupa.Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us

Osve¾enje i dobar ruèak pa u potragu za sme¹tajem. Od organizatora dobili smo vauèere za sme¹taj u obli¾njem hotelu po pristupaènoj ceni gde je bilo sme¹teno dosta bajkera, a mnogi su spavali u ¹atorima.Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us

Posle sme¹taja u hotel povratak u kamp na defile i ostatak veèeri provodimo u kampu uz koncert i igre.Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us

Nedelja buðenje, pakovanje i pravac ba¹èar¹ija.Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us

Malo ¹etnja i razgledanje èar¹ije i na kraju neizbe¾ni èevapi.Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us

Posle æevapa jo¹ malo u¾ivanja na suncu i samoj èar¹iji.Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us

Sledi pakovanje i polazak nazad. U povratku slièna situacija kao u dolasku. Sustizali smo ki¹ne oblake tako da je put bio mokar a ki¹u smo stigli u Rumi. Sti¾emo kuæi predveèe  puni utisaka sa jedne zanimljive i lepe vo¾nje.

DebeliZmaj

moram da pitam ...jel ovo kajmak uz tjevape !?:)
Sloboda je pravo da se
ljudima kaze ono sto oni
ne zele da cuju.

George Orwell

goranvojska

vec dve god sam u sarajevu na skupu a utisci ,,,,,,,,,,,extra

sasamajstor

Kad se samo setim kako smo pokisli  ja i moja supruga ispred Visegrada otvorilo se nebo a nema gde da se saklonis.

ACO610

Doðite  opet  èekamo  Vas. Pozdrav.
[cheers]